NCC Danmark

Kommunikationsstrategi for bæredygtighed

Opgave: NCC ønskede en kommunikationsstrategi for bæredygtighedsaktiviteter i NCC Building Danmark.

Løsning: Jeg interviewede interne fageksperter samt ledere og researchede i skriftlige kilder med henblik på at indsamle nødvendig baggrundsviden. Herefter udarbejdede jeg et udkast til kommunikationsstrategi, som blev finpudset i dialog med de involverede.

Sideløbende blotlagde jeg en lang række bæredygtighedshistorier i NCC Building Danmark og udarbejdede en plan for kommunikationen af disse i offentligheden.


BMI/Icopal

Kommunikation af bæredygtige tagløsninger

Opgave: BMI/Icopal ønskede øget opmærksomhed om en række nye bæredygtige tagløsninger, herunder bl.a. energiproducerende og luftrensende tag, tag med integreret energiproduktion via solceller, samt regnoptagende grønne tage, der mindsker presset på kloaksystemet.

Løsning: På baggrund af interviews med eksperter hos BMI/Icopal, eksterne eksperter samt kunder udarbejdede jeg dels pressemeddelelser om de enkelte produkter og dels produkttekster til web og til brug i markedsføringen.


Grundfos

Opmærksomhed om klimaskabte vandproblematikker

Opgave: Grundfos ønskede at skabe øget global opmærksomhed om verdens vandproblematikker, som vokser eksplosivt i disse år på grund af klimaforandringerne. Nogle steder er der mere vand end tidligere, andre steder mindre. Begge dele skaber enorme udfordringer for samfund og mennesker.

Løsning: Jeg blev hyret ind af bureauet Kunde & Co til at udarbejde et vidensgrundlag, som blotlagde problemets omfang og illustrerede det med konkrete cases. Jeg interviewede eksperter i ind- og udland og indsamlede informationer fra skriftlige kilder. Herefter udarbejdede jeg i samarbejde med Kunde & Co et oplæg til en global aktivitet om emnet.


Ørsted

Opmærksomhed om innovation på bæredygtighedsområdet

Opgave: Ørsted ønskede at udvikle et nyt website med fokus på virksomhedens banebrydende innovationsaktiviteter på bæredygtighedsområdet. Udover vindenergi omhandlede det bl.a. energilagring, Smartgrid (fleksibelt energisystem), klimapartnerskaber og intelligente hjem.

Løsning: I samarbejde med den ansvarlige i Ørsted samt et tilknyttet designbureau bidrog jeg til designprocessen. Jeg skrev efterfølgende samtlige tekster til websitet, hvis indhold var baseret på interviews med interne og eksterne eksperter samt kunder. Jeg skrev endvidere speak til videopræsentationer til brug på websitet.


SDC

Visionsmagasin 2025

Opgave: SDC ønskede at udgive et visionsmagasin, som overfor deres kunder – de ca. 120 nordiske pengeinstitutter, SDC leverer IT-ydelser til – og potentielle kunder demonstrerede, at de er på forkant med morgendagens krav til bankrelaterede IT-løsninger.

Løsning: I samarbejde med den ansvarlige direktør og virksomhedens kommunikationsansvarlige gav jeg bud på vinkling af de forskellige emner, som skulle behandles i visionsmagasinet. Herefter interviewede jeg lederne af de enkelte fagområder, kunder og eksterne eksperter, og udarbejdede artiklerne. Endelig udviklede jeg et fremtidsscenarie anno 2025 med en familie og deres behov for bankydelser og interaktion med deres pengeinstitut. Publikationen blev udgivet på papir/web på henholdsvis dansk, svensk, norsk og engelsk.


Nuuday

Introduktion af nyt mobilselskab

Opgave: Nuuday ønskede hjælp ifm. lanceringen af et nyt mobilselskab.

Løsning: Som forarbejdet afholdt jeg møder med designbureauet Banyo, der havde hyret mig ind til opgaven, samt med en række ledere i Nuuday, og fik herigennem et detaljeret indblik i strategier og mål. Herefter udviklede jeg en tone of voice-manual, regelsæt for kundekommunikationen og standardformuleringer til brug i kommunikationen. Jeg leverede endvidere tekst til websitet, sms/mail-korrespondance og bannerannoncer.


Kompetencesekretariatet

Kommunikation med fokus på digitalisering i staten

Opgave: Kompetencesekretariatet, der er fællessekretariat for kompetenceudvikling i staten, ønskede at skabe opmærksomhed om kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i forbindelse med den voksende digitalisering på statens arbejdspladser.

Løsning: I samarbejde med de ansvarlige i Kompetencesekretariatet lagde jeg en plan for kommunikationsaktiviteterne. Der blev udvalgt en række statslige arbejdspladser, som repræsenterede forskellige udfordringer og løsningsmodeller, og jeg præsenterede de enkelte cases i såvel artikelform som i videoprodukter. De færdige historier blev placeret på Kompetencesekretariatets website og endvidere kommunikeret til målgrupperne via nyhedsbreve og SoMe.


Rudersdal Museer

Kommunikationsstrategi, content og pressebriefing

Opgave: Rudersdal Museer ønskede en strategi for kommunikationen af museet Mothsgården, der genåbnede med en ny permanent udstilling om egnens historie 500 år tilbage i tiden.

Løsning: Med afsæt i samtaler med museets ledelse, udarbejdede jeg en kommunikationsstrategi med målgrupper, vinkling af kommunikationen til de enkelte målgrupper, relevante kanaler samt konkrete kommunikationsinitiativer. Min løsning indeholdt også en SoMe-strategi samt forslag til content. Jeg udarbejdede endvidere en detaljeret pressebriefing.


CSC (nu DXC Technology)

Jubilæumsskrift

Opgave: CSC (nu DXC Technology) ønskede hjælp til at strukturere og skrive en publikation i anledning af virksomhedens 50-års jubilæum i Danmark.

Løsning: Med afsæt i møder med ledelsen i CSC Danmark (nu DXC Technology), gik jeg i gang med et større researcharbejde for at grave viden frem, hvilket indebar læsning af skriftlige materialer og interviews med ældre medarbejdere. Resultatet var en informativ og underholdende bog, som CSC (nu DXC Technology) har brugt flittigt internt og eksternt.


Fonden Teknologirådet

Kommunikation af projekt om bæredygtigt byggeri

Opgave: Teknologirådet ønskede hjælp til at opsamle resultaterne fra en todages workhop om energibesparelser og fleksibelt elforbrug i bygninger, og til at kommunikere disse til omverdenen.

Løsning: Jeg var fluen på væggen på workshoppen, hvor der deltog eksperter fra bl.a. Dansk Industri, Energistyrelsen og private virksomheder. Efterfølgende formidlerede jeg workshoppens diskussioner og konklusioner i en publikation på rådets website. Jeg kommunikerede endvidere hovedbudskaberne i koncentreret form i et nyhedsbrev til beslutningstagere og medier.


Dansk Forfatterforening

Etablering af Blixenprisen – en årlig prisfest for litteraturen

Opgave: Dansk Forfatterforening ønskede at etablere en årlig prisfest for litteraturen, som kunne samle landets forfattere, oversættere, illustratorer, forlag og øvrige interessenter i bogbranchen.

Løsning: Jeg stod i spidsen for arbejdet med at udvikle konceptet for den årlige prisfest for litteraturen, tiltrække sponsorer og planlægge og gennemføre selve prisfesten, der siden præmieren er afholdt fem gange. Blixenprisen er i dag en institution i den danske bogbranche.